عضويت در مجامع علمي و فرهنگي (داخلي و خارجي) PDF Print E-mail
Written by esmaili   
Sunday, 13 March 2016 18:09

عضويت در مجامع علمي و فرهنگي (داخلي و خارجي)

عضويت در مجامع علمي و فرهنگي (داخلي و خارجي)

نام انجمن

تاريخ شروع

تاريخ پايان

كميته ملي آبياري و زهكشي كشور

1374

ادامه دارد

انجمن هیدرولیک ایران

ادامه دارد

انجمن سطوح آبگیر باران

..............

ادامه دارد

انجمن مهندسی منابع آب ایران

..............

ادامه دارد

Last Updated on Sunday, 13 March 2016 18:22