فعالیتهای آموزشی PDF Print E-mail
Written by esmaili   
Sunday, 13 March 2016 18:26

فعالیتهای آموزشی

کارشناسی

ردیف عنوان درس مقطع
1 مکانیک سیالات کارشناسی
2 عملیات هیدرولیک (۱) کارشناسی
3 عملیات هیدرولیک (۲) کارشناسی
4 هیدرولیکمجاری تحت فشار کارشناسی
5 پروژه طراحی ساختمانهای انتقال وتوزیع آب کارشناسی
6 کارآموزی کارشناسی
7 مکانیک خاک کارشناسی
8 مکانیک خاک - عملی کارشناسی
9 هیدرولیک انهار کارشناسی
10 هیدرولیک کارشناسی
11 هیدرولیک -عملی کارشناسی
12 مهندسی رودخانه کارشناسی
13 هیدرولیک عمومی کارشناسی
14 مکانیک سیالات (گاز) کارشناسی
15 مهندسی زهکشی کارشناسی
16 ساختمانهای انتقال و توزیع آب کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

ردیف عنوان درس مقطع
1 هیدرولیک روسوب کارشناسی ارشد
2 طراحی سازه های تنظیم آب کارشناسی ارشد
3 سدهای خاکی کارشناسی ارشد
4 مهندسی رودخانه پیشرفته کارشناسی ارشد
5 مهندسی رودخانه پیشرفته (بین الملل)
کارشناسی ارشد
6 مدل های فیزیکی و هیدرولیکی کارشناسی ارشد
7 آزمایشگاه رسوب کارشناسی ارشد

دکتری

ردیف عنوان درس مقطع
1 هیدرولیک پیشرفته دکتری (Ph.D)
2 هیدرولیک پیشرفته (بین الملل) دکتری (Ph.D)
3 مهندسی رودخانه پیشرفته دکتری (Ph.D)
Last Updated on Wednesday, 23 March 2016 15:38